Snelle Links

Rooster

Bekijk hier eenvoudig jouw rooster via Zermelo.

Jouw cijfers en administratie

Houd je cijfers en huiswerk eenvoudig bij met Somtoday.

Vakanties

Wanneer heb jij vakantie dit schooljaar? Bekijk het hieronder.

Schooljaar 2023-2024

 

Herfstvakantie 

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023


Kerstvakantie 

Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024


Voorjaarsvakantie  

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024


Goede Vrijdag en Paasmaandag 

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024


Meivakantie  

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024


Pinksteren 

Maandag 20 mei 2024


Zomervakantie 

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Ziekmelden

Is je kind ziek? Als ouder/verzorger meld je je kind ziek via dit nummer van het Insula College mavo.

Verlof

Als ouder/verzorger kun je (bijzonder) verlof aanvragen voor je kind. Bijvoorbeeld voor een afspraak met de tandarts, dokter of fysiotherapeut. Download het verlofbriefje of vraag er een bij de receptie. Lever het briefje ingevuld en ondertekend in bij de receptie.

Schoolgids

In de schoolgids 2023 – 2024 vind je meer informatie over onze school, ons onderwijs en onze resultaten.

Belangrijke documenten

Op zoek naar ons examenreglement, meer informatie over determinatie en overgang of ons PTA boekje? Deze kan je hieronder downloaden.

Nieuwe leerlingen: aanmelden

Wil je je aanmelden bij onze school? Dat kan via onderstaande link.