Begeleiding en ondersteuning

Wij hebben alle aandacht voor de individuele leerling, dat is onze kracht. Van zorgcoördinator tot vertrouwenspersoon, van decaan tot mentor en antipest-coördinator. Ook voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht, staan er verschillende mensen klaar.

De mentor

De mentor is voor jou heel belangrijk, je kunt er altijd terecht. Iedere klas heeft er een. Je mentor geeft studielessen en volgt jouw studieresultaten. Hij houdt ook in de gaten of je het naar je zin hebt op school.


Gedurende het jaar is er een aantal momenten waarop de mentor en je ouders/verzorgers met elkaar kijken naar je ontwikkeling en je prestaties. Voor je ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt van onze school.

Begeleidingsstructuur

Als docenten stoornissen of belemmeringen signaleren, geven zij deze signalen door aan de mentor. De mentor verzamelt de signalen van de docenten en voert naar aanleiding van deze signalen een gesprek met de leerlingen en de ouders/verzorgers en de betreffende teamleider.

Dyslexie

Ongeveer een op de twintig leerlingen heeft bij het verlaten van de basisschool woordbeeldproblemen. Dit kan op de basisschool vastgesteld zijn. Zij hebben een officiële dyslexieverklaring, afgegeven door een orthopedagoog of psycholoog. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten: 


 • Meer tijd bij SO’s en repetities.
 • Opgaven gedrukt in lettertype Arial 12, regelafstand 1,5. 
 • Aangepaste beoordeling t.a.v. typische dyslectische fouten.

Decaan

Een decaan begeleidt leerlingen bij het kiezen van hun profiel en vervolgopleiding. De decaan stemt het programma af op de specifieke behoeften van de leerlingen.


Het decanaat staat onder andere voor:


 • Intensieve en individuele begeleiding bij het maken van de profielkeuze.
 • Het stimuleren van het bezoeken van open dagen, proefstuderen en meelopen.

Autisme

Ook op onze school zitten leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum. Op het Insula College hanteren wij daarom:


 • Structuur, veiligheid en voorspelbaarheid.
 • Structuur in tijd (vast rooster, dagschema).
 • Consistent en consequent gedrag in het uitvoeren van afspraken.


Zijn wij...


 • Attent op pestgedrag van andere leerlingen.


En...


 • Betrekken we leerlingen bij activiteiten.
 • Belonen we gewenste gedrag.

Faalangst

Je zult het maar hebben…ruim op tijd begonnen met leren voor de toets, ’s avonds nog geoefend, je laten overhoren en alles ging goed. ’s Morgens nog een keertje doorgekeken en je zag het helemaal zitten... 


Tot je de opgaven kreeg en een opgave niet wist. Hoe hard je ook je best doet om het antwoord te herinneren, het lukt je niet. Je weet nota bene nog op welke bladzijde en in welke alinea van de tekst het staat, maar het woord wil je niet te binnen schieten. Des te harder je probeert op het woord te komen, des te leger je hoofd te lijkt worden. Daar gaat je goede voldoende. En in plaats van rustig doorwerken en er straks nog een keer naar te kijken sla je op tilt. Onrust in je hoofd en onrust in je lijf. En je had nog zo goed geleerd…


Op onze school geven we 'faalangst-reductietraining'. Voorwaarde is dat leerlingen zelf gemotiveerd zijn deze training te volgen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft als taak om leerlingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie op school of thuis, te begeleiden en te verwijzen. 

Heb je te maken met intimidatie, geweld en/of pesterijen? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon behandelt jouw informatie zeer vertrouwelijk.

Meer informatie vindt u in onze folder 'Hoezo intiem?'

Peer support

Ouderejaars leerlingen helpen onderbouwleerlingen via PAL (Peer Assisted Learning). Zo kunnen deze leerlingen je wegwijs maken op school, je helpen met je huiswerk of ze maken bijvoorbeeld een praatje met je.