Leerlingbegeleiding

Keuzebegeleiding/LOB

Keuzebegeleiding/LOB is bedoeld om de leerlingen te helpen bij alle keuzes die op school gemaakt moeten worden: keuzes voor vakkenpakket, profiel of vervolgopleiding. Welke vakken heb ik nodig voor dit beroep?

Bijzondere begeleiding

Een aantal leerlingen heeft soms bijzondere begeleiding nodig. Vormen van zulke begeleiding zijn:


  • Begeleiding van leerlingen met faalangst.
  • Begeleiding van leerlingen met dyslexie. Er zijn leerlingen die een onvolledig woordbeeld hebben. Die zijn geholpen met extra tijd bij een toets met veel leestijd. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten is een officiële dyslexieverklaring nodig.

Peer Support

Wij stimuleren leerlingen tot deelname aan alles wat speelt in onze school. Hogerejaarsleerlingen helpen onderbouwleerlingen via Peer Support. Peer Support is een aanpak waarbij peers (gelijken) elkaar helpen. Op welke manier is afhankelijk van de rol die de peersupporter vervult. Een peertutor helpt bij het leren (uitleggen, oefenen, plannen en leren leren). De peertutor wordt meestal ingezet in klas 1 en 2. Een peerleader maakt de brugklassers wegwijs in de school, is gastheer/gastvrouw bij open dagen, assisteert bij sportdagen en geeft advies en ondersteuning op het sociaal-emotionele vlak.

Ondersteuningsteam

Indien er sprake is van structurele problematiek wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. In het overleg van het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken die uitvallen op aanwezigheid, gedrag, werkhouding, cijfers en meestal een combinatie hiervan. Het team vormt een integratief beeld van de problematiek en werkt handelings- en oplossingsgericht. In dit team kunnen zitting hebben: de zorgcoördinator

  • de ouder kind coach
  • de begeleider passend onderwijs
  • de jeugdarts
  • de orthopedagoog
  • de leerplichtconsulent
  • de mentor of teamleider

Ouder-Kindcoach

Op school is vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht regelmatig een OuderKindcoach aanwezig. Deze coach biedt gerichte ondersteuning op het gebied van leerlingenzorg en verwijzing naar hulpverlening. De Ouder-Kind coach geeft kortdurende begeleiding aan leerlingen en/of hun ouders wanneer er problemen zijn in de thuissituatie of op school. Mocht dit niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid van doorverwijzing. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt als ouders rechtstreeks contact opnemen met de Ouder-Kind coach via het telefoonnummer van de school. Om te voorkomen dat sommige problemen verergeren, worden leerlingen met veel of meervoudige problemen besproken in het ondersteuningsteam (OT)

“Leerlingen kunnen altijd terecht bij een vertrouwenspersoon.”

Leerlingen kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon, in het bijzonder waar het gaat om ongewenste intimiteiten. Ouders/verzorgers worden door middel van de website op de hoogte gebracht van het bestaan van de vertrouwenspersoon en de wijze van functioneren.