Externe instanties

Samenwerkings-verband Dordrecht (SWV Dordrecht

Samenwerkingsverband Dordrecht (SWV Dordrecht)


Museumstraat 67

3311 XP Dordrecht

Ouder-Kind-Coach

Daniël Stuit

T 06-24850583

Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs


info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)

Bureau Leerplicht

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten


Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Karel Lotsyweg 40

3318 AL Dordrecht


Postbus 166

3300 AD Dordrecht

Geschillen-commissie

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs


Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs


Postbus 694

2270 AR Voorburg

tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)

Meldpunt vertrouwens-inspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld


0900-1113111

Vragen over onderwijs algemeen