Aanmelding en toelating

Door de basisschool wordt een compleet (digitaal) onderwijskundig portfolio gemaakt met daarin het advies van de basisschool en de testresultaten, dit wordt aangeleverd via Onderwijs Transparant. Ouders/Verzorgers ontvangen een unieke code die het Insula College toegang geeft tot dit portfolio. Deze unieke code vult u in op ons aanmeldformulier. Als de basisschool geen gebruik maakt van Onderwijs Transparant dan ontvangen wij het onderwijskundig rapport graag schriftelijk. Na aanmelding toetst de toelatingscommissies van het Insula College of een leerling toelaatbaar is. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. Je wordt op de locatie Koningstraat toegelaten als je past in het onderwijs van de mavo-opleiding.

Je kunt op de locatie Koningstraat kiezen voor een reguliere brugklas of voor één van onze accentklassen. Omdat er sprake is van een dakpanklas (mavo/havo) kun je aan het eind van de brugklas ook doorstromen naar havo.

Klik hier voor het aanmeldformulier van de locatie Koningstraat.

Let op: u kunt het aanmeldformulier pas naar ons toesturen zodra u van de basisschool de unieke code heeft ontvangen die ons toegang geeft tot het onderwijskundig portfolio.

Het aanmeldformulier ontvangen wij graag op het e-mailadres: admkon@insulacollege.nl